xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

Author:

Elderly-when-illness

ลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย

ปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจัดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง โดยผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรคและความผิดปกตินี้ มักจะรุกลามกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลมาก อันส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเกี่ยวพันธ์กับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอันมีผลทำให้ผู้สูงอายุเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระต่อสังคม ลักษณะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด ได้แก่ กำลังวังชาลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อาการเจ็บป่วยสังเกตได้ง่าย เช่น อ่อนเพลีย, เบื่ออาหาร, ไม่พูดเหมือนแต่ก่อน, มีอาการสับสน รวมทั้งอาการอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นการประเมินผู้สูงอายุทั้งก่อนเจ็บป่วยและขณะเจ็บป่วยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การตอบสนองต่อการเจ็บป่วยช้า เมื่อผู้สูงอายุเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอาการเฉพาะของโรคจะไม่ชัดเจน อีกทั้งยังทำให้เกิดความผิดพลาดในการดูแลรักษาได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยสูงอายุที่ติดเชื้อปอดอักเสบ อาจไม่ปรากฏอาการมีไข้ปราศจากอาการไอ บางครั้งอาจพบเพียงแค่อาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงทานอาหารไม่ลง เท่านั้น ซึ่งทำให้วินิจฉัยโรคยากมาก มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยเป็นผลที่มาจากความเสื่อมตามสภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งอาจมาจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ หรือเกิดจากอาการข้างเคียงจากการใช้ยา ส่งผลให้อาการของโรคทวีความรุนแรงได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนมีโอกาสเกิดความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วย ใช้ยาหลายชนิด สำหรับสาเหตุนี้อันเนื่องมาจาก ร่างกายของผู้สูงอายุเกิดความเสื่อม ผสมผสานกับการมีพยาธิ จึงทำให้ผู้สูงอายุต้องใช้ยาหลายตัวร่วมกัน และอันตรายก็เกิดได้ง่ายขึ้นจากการใช้ยา เช่น เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องกันของยา จนก่อให้เกิดพิษที่มาจากยา เป็นต้น นอกจากนี้ความเสื่อมของร่างกาย […]

Elderly-care

ข้อควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง

ในปัจจุบันนี้ ประชากรของประเทศไทยที่จัดอยู่ในวัยผู้สูงอายุ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บวกกับวิถีชีวิตของผู้คนวัยทำงานในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการดำเนินไปอย่างเร่งรีบอีกทั้งยังเต็มไปด้วยการแข่งขัน เพราะฉะนั้นจึงทำให้หนุ่ม – สาวมีกิจกรรมให้ทำมากมาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกละเลยไป ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ลูกหลานจึงควรใส่ใจดูแล ดังนี้ หลักการดูแลผู้สูงอายุ ที่คุณต้องใส่ใจ อาหาร – ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการพลังงานลดลง เพราะฉะนั้น ควรลดอาหารประเภทไขมัน – คาร์โบไฮเดรต และควรได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ มื้อละ 2 ช้อนโต๊ะ ควรเป็นเนื้อสัตว์ย่อยง่าย เนื้อปลาจะดีที่สุด ผู้สูงอายุสามารถกินไข่ขาวได้อย่างไม่จำกัด หากแต่ควรกินไข่แดงไม่เกิน 3 ฟอง/สัปดาห์ นอกจากนี้ยังควรรับประทานผักที่ใช้ใบ, หัว, ถั่วต่างๆ ในส่วนของการรับประทานผลไม้ก็ดีมีประโยชน์ หากแต่ต้องไม่หวานจัด และผลไม้หวานจัด เช่น ทุเรียน, ลำไย, มะม่วงสุก ควรรับประทานแต่น้อย เนื่องจากถ้ารับประทานมากเกินไปอาจก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้ ออกกำลังกาย – ขอแนะนำว่า ผู้สูงอายุควรออกกำลังกาย สัปดาห์ละ […]

In-the-elderly-pic

อาการน้อยใจในผู้สูงอายุเกิดจากสาเหตุใด

ผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในครอบครัว การได้เลี้ยงดูท่านเหมือนกับการได้ตอบแทนสิ่งที่ท่านเคยได้ดูแลมาตอนที่เรายังเด็ก สิ่งหนึ่งที่คนดูแลผู้สูงอายุต้องเจอก็คือ ภาวะอาการน้อยใจในตัวเองของผู้สูงอายุ อาการนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เรามีสาเหตุมาเล่าให้ฟังจะได้เข้าใจตรงกัน ความกลัว ผู้สูงอายุนั้น (เราขอนิยามถึงคนที่อายุเกิน 65 ปีขึ้นไป) แน่นอนว่าความกลัวเป็นที่สิ่งที่คืบคลานเข้ามาหาพวกท่านอย่างเต็มที่ทุกทิศทาง เราจะสังเกตได้ว่าเรื่องบางอย่างท่านไม่เคยกลัว ก็กลัวไปหมด อย่างเช่น ความมืด โจรขโมย ความตาย อาการเจ็บไข้ได้ป่วย เรื่องเหล่านี้พอประดังประเดเข้ามาทำให้เกิดอาการน้อยใจกลัวว่าจะโดนทิ้ง กลัวว่าจะตาย จนแสดงออกมาให้ลูกหลานได้เห็น ความเปลี่ยนแปลง ร่างกายของผู้สูงวัยนั้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก กล่าวคือ เปลี่ยนในทางลบ แย่ลง ยิ่งถ้าไม่ได้ออกกำลังกายมาตั้งแต่หนุ่มสาวสะสมไว้จะยิ่งทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเหี่ยวย่น ฟันหลุด เป็นแผล หูตาฝ้าฟาง และอีกมากมาย ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แม้ทุกคนจะรู้ว่าเป็นธรรมชาติของทุกชีวิตแต่ก็อดจะน้อยใจไม่ได้ บางรายเสียดายความสวยความหล่อ จนน้อยใจตัวเองก็มี สถานะในครอบครัว คนแก่นั่นเดิมทีหลายคนเป็นดั่งเสาหลักของครอบครัว เป็นศูนย์กลางของครอบครัว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการใช้ชีวิต ฯลฯ ทีนี้พอเข้าสู่วัยชราสถานะในครอบครัวก็เปลี่ยนไป จากเดิมเป็นหัวหน้า ก็ต้องเป็นผู้อยู่ข้างหลัง นั่นทำให้คนที่เคยมีอำนาจในครอบครัว บอกอะไร สั่งอะไรได้ดั่งใจ ก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ตลอดทุกครั้งเหมือนเดิม พออำนาจลดลงมันก็ทำให้เกิดความน้อยใจขึ้นมาแทนที่ […]