xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นสถานที่การจัดการดูแลที่อยู่อาศัยภาคเอกชนผู้สูงอายุ จังหวัดไอจิ เพื่อให้ท่านที่ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุได้เข้ามาปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูรวมถึงการฝากดูแลทางเรายินดีที่จะรับดูแลผู้สูงอายุของท่านและสามารถไว้วางใจได้ว่าเราจะดูแลเป็นอย่างดีเหมือนเราเป็นลูกหลายแท้ๆ เรามีที่พักอาศัยที่ดีและสะอาด มีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำเพื่อการผ่อนคลายและอื่นๆ อีกมากมาย