xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

การดูแลความปลอดภัยในผู้สูงอายุ

wlg-

4 จุดสำคัญในบ้านที่ต้องระวังความปลอดภัยผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุนั้นเรื่องของความปลอดภัยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คนในบ้านต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจจะส่งผลต่อร่างกายของผู้สูงอายุได้เลย เคยมีเหมือนกันที่ผู้สูงอายุที่ล้มแล้วไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกเลย ถ้าไม่อยากเจอสถานการณ์อย่างนั้นเราควรสอดส่อง 3 พื้นที่ในบ้านต่อไปนี้

หนึ่ง ห้องนอน

เริ่มกันที่ห้องนอนของผู้สูงอายุก่อนเลยเตียงนอนไม่ควรสูงหรือต่ำเกินไป สองควรวางไฟฉายไว้ที่หัวนอนเผื่อว่าผู้สูงอายุจะลุกขึ้นมากลางดึก สามควรเว้นที่ว่างรอบเตียงนอนและไม่ควรวางสิ่งของเกะกะบนพื้นเพื่อให้ผู้สูงอายุเดินได้สะดวก สี่ควรหาที่วางไม้เท้าไว้ใกล้ตัวเพราะบางทีผู้สูงอายุรีบยืนขึ้นจากที่นอนอาจจะเกิดอาการหน้ามืดปรับสภาพไม่ทันได้ ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องกระโถนหากให้ท่านจัดการธุระในห้องได้เลยก็นับว่าดีหรือจะหาคนนอนเป็นเพื่อนเพื่อลุกมากลางดึกก็ได้

สอง ห้องน้ำ ห้ามประมาท

พื้นที่ของบ้านที่จะทำให้ผู้สูงวัยเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุดเป็นห้องน้ำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการลื่นล้มหัวฟาดพื้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น เราควรทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำเช็ดพื้นให้แห้งหรือหารองเท้ามาให้ท่านใส่เข้าห้องน้ำก็ได้ แนะนำอีกอย่างคือหากท่านไปห้องน้ำเองได้ควรมีราวจับที่ชักโครกเพื่อพยุงท่านในการลุกขึ้นยืน

สาม บันได ไฟต้องพร้อม

จุดที่สาม ของการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้สูงอายุ นั่นคือ บันได การเดินขึ้นบันไดนอกจากจะมีผลต่อข้อเข่าเสื่อมแล้วเรื่องของการหน้ามืดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย หากบ้านเราเป็นสองชั้นควรย้ายท่านลงมานอนชั้นล่างดีกว่า (ถ้าท่านยอม) แต่หากท่านไม่ยอมควรจัดบันไดให้เรียบไม่มีของเกะกะราวบันไดต้องแข็งแรงสวิตซ์ไฟควรมีทั้งข้างบนและข้างล่างไฟบันไดต้องสว่างพอสมควร

สี่ ห้องครัว อย่าเก็บสูง

จุดที่สี่เป็นห้องครัว ผู้สูงวัยหลายคนชอบทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจส่วนหนึ่งอาจจะเป็นงานอดิเรกอีกส่วนหนึ่งเป็นการทำเพื่อให้ลูกหลานได้รับประทาน (ตัวเองมีความสุข) สำหรับห้องครัวนั้นเรามีข้อแนะนำว่าไม่ควรเก็บสิ่งของที่ท่านต้องใช้ประจำไม่ว่าจะเป็น กระทะ ตะหลิว เครื่องปรุงต่างๆสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป หากไว้สูงท่านต้องเขย่งอาจจะมีผลให้ลื่นล้มได้หรือหากวางต่ำเกินไปก้มๆ เงยๆ เวลาหยิบอาจจะทำให้หน้ามืดได้เหมือนกันควรเอาไว้ในระดับสายตาหยิบง่ายใช้คล่องจะดีกว่า อีกนิดหนึ่งกระทะไม่ควรเลือกใบที่มีน้ำหนักมากเกินไปเวลาท่านยกอาจจะทำให้ปวดข้อมือได้รู้อย่างนี้แล้ว ทุกคนในบ้านควรจะช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อให้บ้านเกิดความปลอดภัยต่อผู้สูงอายุนะทุกคน