xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

หลักออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

exercise

การออกกำลังกายถือว่าเป็นกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัย สำหรับเด็กหรือวัยรุ่นการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วยังเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการเจริญเติบโตของร่ายกายด้วย แต่สำหรับผู้สูงวัยล่ะการออกกำลังกายยังถือว่าจำเป็นไหม ตอบได้เลยว่าจำเป็น แต่การออกกำลังกายของผู้สูงอายุต้องมีหลักการด้วยไม่ใช่ออกกำลังกายเหมือนสมัยวัยรุ่น
ง่าย
หลักการข้อแรกสำหรับการออกกำลังกายในผู้สูงวัย เราขอเสนอควำว่าง่าย ง่านในที่นี้หมายถึงการออกกำลังกายของผู้สูงวัยต้องเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก เพื่อให้ผู้สูงวัยสามาถทำได้โดยง่าย และสนุกไปกับกิจกรรมที่ทำ หากกิจกรรมมีความยากเกินไป รวดเร็วเกินไป อาจจะทำให้ผู้สูงวัยอาจจะไม่สนุกและไม่อยากออกกำลังกายก็เป็นได้
ช้า
ร่างกายของผู้สูงวัย นั้นต้องยอมรับเลยว่า อาจจะไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นแล้ว ดังนั้นจะออกกำลังกายที่เน้นความรวดเร็วแข็งแรงคงจะไม่ใช่แล้วเพราะอาจจะทำให้ร่างกายเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุในการเล่นกีฬาได้ ทำให้หลักการข้อต่อไปของเรานั่นคือจะต้องเป็นกิจกรรมที่เน้นความช้าด้วย หรือบางทีอาจจะมีความเร็วบ้าง เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นความสนุกสนาน แต่ไม่ใช่เร็วจนอันตราย
ช่วย
ต่อเนื่องจากหลักการข้อเมื่อกี้ ร่างกายของผู้สูงวัยบางครั้งอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นแขนขา หรือตรงอื่น นั่นทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะยาก หลักการข้อต่อไปของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนั่นคือ (ตัว)ช่วย ที่จะต้องมีเพื่อให้ร่างกายไม่เกิดอุบัติเหตุได้ อย่างเช่น ราวช่วยจับ ไม้เท้า เป็นต้น นอกจากนั้นตัวช่วยเหล่านี้จะทำให้การออกกำลังกายของผู้สูงวัยมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้น เล่นได้นานขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ถูก
การออกกำลังกายอย่างที่เรารู้กันว่า เราต้องออกกำลังกายอย่างถูกวิธีมีการวอร์มอัพ ก่อนการเล่น แล้วก็มีการวอร์มดาวน์ หลังการเล่นด้วย หลักการเหล่านี้ยังใช้ได้เสมอ ยิ่งกับผู้สูงวัยด้วยแล้วการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการวอร์ม การใส่เสื้อผ้ารองเท้า สภาพอากาศ เรื่องเหล่านี้มีผลต่อร่างกายอย่างมากในผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดโรคตามมาทีหลัง ต้องออกกำลังกายให้ถูกวิธีด้วยนะ
บ่อย
ข้อสุดท้าย เราขอยกให้กับคำว่า บ่อย การออกกำลังกายหากทำครั้งแรกอาจจะเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดา แต่หากเราออกกำลังกายเป็นประจำแล้ว เชื่อว่าร่างกายย่อมจะแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับผู้สูงอายุนั้น คำว่าบ่อย หมายถึงทุกวัน หรืออย่างน้อยก็วันเว้นวัน ครั้งละ 15-30 นาทีขึ้นไปก็นับว่าดีแล้ว ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านมาออกกำลังกายกันดีกว่า