xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

ภาวะซึมเศร้า เรื่องอันตรายของผู้สูงอายุ

Depression-

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากพวกเค้าจะมีภาวะบางอย่างที่แตกต่างและคนวัยอื่นไม่เข้าใจ ซึ่งบางภาวะอาจจะทำให้ร่างกายและจิตใจอ่อนแอลงได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลย ภาวะที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งของวัยนี้ก็คือ ภาวะซึมเศร้า ภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตได้เลย
ภาวะซึมเศร้าคืออะไร
ภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุนี้ หากจะให้แปลหรือนิยามเอาแบบสั้นๆ น่าจะหมายถึงสำนวนที่ว่า หมดอาลัยตายอยาก น่าจะใกล้เคียงทีเดียว ภาวะนี้หมายถึงการหมดจุดมุ่งหมายในชีวิต ดำเนินชีวิตไปด้วยความหดหู่ ไม่มีความสุข ทุกอย่างจะมองไปที่ความคิดด้านลบตลอด ซึ่งภาวะอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงวัยได้เป็นประจำอยู่แล้วบางครั้งก็เป็นชั่วคราว แต่บางครั้งก็เป็นแบบเรื้อรัง
ภาวะซึมเศร้าเกิดจากอะไร
สำหรับภาวะซึมเศร้าผู้สูงวัยนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไป อย่างเช่นการสูญเสียงาน สูญเสียสิ่งของอันเป็นที่รัก คนใกล้ตัว ครอบครัว การบาดเจ็บของร่างกายอย่างการพิการ หลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น ซึ่งการเจ็บป่วยเหล่านี้นอกจากความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้ว บาดแผลทางด้านจิตใจที่มองไม่เห็นนี่แหละที่ทำให้พวกเค้ามีพฤติกรรมเชิงลบต่อตัวเองและคนในครอบครัว
วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหากเป็นวัยอื่นนับว่าเป็นเรื่องยากแล้ว แต่สำหรับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุนี่ยิ่งยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกเนื่องจากวัยนี้อาจจะทำอะไรที่เราคิดไม่ถึงได้เยอะกว่าคิดทีเดียว การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มจากเราต้องหากิจกรรมให้เค้าทำ ยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่เค้าชอบแล้วยิ่งดีใหญ่เลย การหากิจกรรมให้ทำนั่นนอกจากจะเป็นการไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับความเศร้าแล้วยังเป็นการสร้างคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุด้วย สองควรพาไปพบแพทย์ภาวะนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้หากได้ปรึกษาแพทย์อย่างเป็นประจำ แพทย์จะช่วยเยียวยาและหาทางออก พร้อมกับอธิบายกับผู้สูงอายุได้เข้าใจในตัวเองได้มากขึ้น
การดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยนั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความเข้าใจของคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คำพูดเชิงลบ คำด่า คำตำหนิ ติเตียน จะต้องออกมาให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยได้ยิ่งดี อย่าลืมว่าผู้สูงวัยที่มีภาวะอย่างนี้ด้วยแล้วหากได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจจากลูกหลานอีก อาจจะทำให้เกิดหัวใจวาย ช็อค หรือซึมเศร้าจนฆ่าตัวตายได้เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งคืออย่าผลักภาระการดูแลไปที่คนใดคนหนึ่ง หรือ หมอ อย่างเดียวเพราะนั่นจะทำให้คนที่ดูแลเกิดความเครียดจนอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าไปด้วยอีกคนหนึ่ง ดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลพวกท่านให้มีความสุขจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจะเป็นการดีกว่า