xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

ผู้สูงอายุดื่มน้ำน้อยอันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว

Drink-Water

การดื่มน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว อย่างคำกล่าวที่เคยได้ยินกันมาบ่อยๆ ว่า ขาดอาหาร 7 วันยังมีชีวิตอยู่ได้ แต่ขาดน้ำแค่ 3 วันร่างกายก็คงไม่รอด นั่นจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำมีผลสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ปกติแล้วการดื่มน้ำวันละ 8 แก้วเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ดื่มน้ำน้อยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งไม่ค่อยดีต่อร่างกายมากนัก โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหากว่าดื่มน้ำน้อยก็จะยิ่งเกิดอันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลวได้เลย
อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลวสำหรับผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อย
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกมาเปิดเผยว่าผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อยกว่าวันละ 8 แก้วมีโอกาสเกิดภาวะขาดน้ำในช่วงหน้าร้อน ส่งผลให้เกิดอันตรายกับร่างกายถึงขนาดที่ว่าหัวใจล้มเหลวและไตวายได้เลย โดยได้มีการเปิดเผยจากการศึกษาติดตามโครงการและประเมินผลการดำเนินงานแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระยะที่ 2 ก็ทำให้พบข้อมูลว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าวันละ 8 แก้ว ทำเป็นประจำคิดเป็น 51.6% ทำเป็นบางครั้งคิดเป็น 40.4% และไม่ทำเลยคิดเป็น 8% จากการรายงานการสำรวจสุขภาพผู้สูงวัยไทย ปี 2556 ภายใต้แผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการก็พบอีกว่า ผู้สูงอายุที่มีการดื่มน้ำเป็นประจำคิดเป็น 65% ดื่มเป็นบางครั้งคิดเป็น 27% และไม่ดื่มคิดเป็น 8% เพศชายดื่มน้ำเป็นประจำคิดเป็น 67% เพศหญิงดื่มน้ำเป็นประจำคิดเป็น 62% จากรายละเอียดเบื้องต้นนี้ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้มีการอธิบายว่า อาการแสดงการขาดน้ำในผู้สูงอายุคือ มีชีพจรเต้นเร็วกว่า 120 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตต่ำลงทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม หมดสติ เกิดอาการสับสน เยื่อบุปากแห้ง ความยืดหยุ่นทางผิวหนังลดลง แต่สามารถปัสสาวะได้ปกติเนื่องจากไตไม่สามารถเก็บน้ำได้จากภาวะขาดน้ำทำให้ช่วงแรกการปัสสาวะจะไม่น้อยลง กระทั่งเข้าสู่ช่วงระยะสุดท้ายจะเกิดอาการหัวใจล้มเหลวและไตวาย ปกติอาการภาวะขาดน้ำของผู้สูงอายุจะยังไม่แสดงอาการที่ชัดเจนจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงที่อาการหนักแล้วจึงแสดงอาการต่างๆ ออกมา
จริงๆ แล้วการดื่มน้ำเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร แถมยังถือเป็นการดูแลรักษาสุขภาพง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาอะไรด้วย เพียงแค่ผู้สูงอายุรู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสม ดื่มน้ำให้เพียงพอเท่านี้อาการต่างๆ ทั้งหัวใจล้มเหลวและไตวายก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน