xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาครัฐแก้ไขได้อย่างไร

increase-rapidly

สังคมผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นที่ภาครัฐ ภาคเอกชนหยิบมาพูดกันหลายครั้งในวงเสวนาวิชาการเกี่ยวกับโครงสร้างสังคม สังคมที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับประชากรวัยทำงานที่มีจำนวนน้อยลงนั้นถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ภาครัฐต้องวางแผนแก้ไขระยะยาวไว้ก่อน มาดูกันว่าภาครัฐควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

จูงใจคนวัยทำงานมีลูก

การแก้ปัญหาจำนวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับประชากรวัยทำงานลดน้อยลงเรื่อยๆ ทางแก้ไขดีที่สุดภาครัฐต้องจูงใจให้คนวัยทำงานมีลูกมากขึ้น รัฐต้องออกมาตรการจูงใจให้มากขึ้นทั้งเงินสวัสดิการ ระหว่างตั้งครรภ์ หลังคลอด และ ช่วงเริ่มต้นการเลี้ยงดูลูก อย่างมาตรการจูงใจเงินสวัสดิการนับว่าดีแล้วแต่อาจจะต้องเพิ่มสวัสดิการอื่นลงไปเช่น เพิ่มจำนวนวันลาคลอดของแม่ ของพ่อ นำเงินที่ซื้อของใช้ลูกไปลดภาษี เป็นต้น หากลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้จะทำให้คนหันมาสนใจมีลูกมากขึ้น

สร้างสังคมสีขาว

สาเหตุสำคัญให้คนวัยทำงานมีลูกน้อยลง ไม่อยากมีลูก ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยแรกก็จริง แต่สำคัญทำให้คนไม่อยากมีลูกนั่นก็คือ สภาพสังคมที่ต้องบอกว่าในเมืองใหญ่การเลี้ยงลูกไม่ง่ายเลย ไหนจะต้องระแวดระวังจากอันตรายอีกมากมายสารพัด นั่นทำให้คนเกิดความกังวลกลัวว่าจะเลี้ยงดูลูกได้ไม่ดีเลยไม่มีดีกว่า ภาครัฐจึงต้องออกโรงช่วยกันกับภาคเอกชน ภาคประชาชนช่วยกันสร้างสังคมให้น่าอยู่ คนก็จะกล้าเลี้ยงดูลูกมากขึ้น

เสริมสร้างค่านิยม

มีลูกหนึ่งคน จนไป 10 ปี เป็นอีกหนึ่งวลีที่ทำให้ใครหลายคนกังวลเกี่ยวกับการมีบุตร นอกจากกระตุ้นมาตรการด้านเศรษฐกิจแล้ว ภาครัฐอาจจะต้องส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีลูกเสียใหม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรขนาดนั้น รวมถึงการส่งเสริมให้มีบุตรอย่างน้อยสองคนต่อครอบครัว เพื่อเปลี่ยนค่านิยมของคนวัยทำงานที่คิดว่า หญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่หนึ่ง เปลี่ยนเป็นมีลูกสอง ลูกสาม จะทำให้ประชากรรุ่นต่อไปมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ผู้สูงอายุแข็งแรง

สิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลก็คือ สังคมผู้สูงอายุที่ต้องเจอกับภาวะค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยมากขึ้นแม้จะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลมาช่วย แต่หากคนในวัยทำงานมีไม่พอมันก็จะไม่สามารถทำให้เกิดสมดุลค่าใช้จ่ายได้ อีกทางหนึ่งภาครัฐต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ รักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง ออกกำลังกาย หากิจกรรม หากลุ่มตามความชอบ จะทำให้ผู้สูงอายุมีความแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ ไม่ป่วยง่าย

มาตรการเหล่านี้ จะช่วยให้สังคมผู้สูงอายุของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยนั่น มีปัญหาน้อยที่สุด ยังไงฝากประชากรวัยทำงานทุกคนช่วยกันปั๊มลูกกันหน่อยนะ