xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

ข้อควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง

Elderly-care

ในปัจจุบันนี้ ประชากรของประเทศไทยที่จัดอยู่ในวัยผู้สูงอายุ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บวกกับวิถีชีวิตของผู้คนวัยทำงานในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการดำเนินไปอย่างเร่งรีบอีกทั้งยังเต็มไปด้วยการแข่งขัน เพราะฉะนั้นจึงทำให้หนุ่ม – สาวมีกิจกรรมให้ทำมากมาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกละเลยไป ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ลูกหลานจึงควรใส่ใจดูแล ดังนี้

หลักการดูแลผู้สูงอายุ ที่คุณต้องใส่ใจ

อาหาร ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการพลังงานลดลง เพราะฉะนั้น ควรลดอาหารประเภทไขมัน – คาร์โบไฮเดรต และควรได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ มื้อละ 2 ช้อนโต๊ะ ควรเป็นเนื้อสัตว์ย่อยง่าย เนื้อปลาจะดีที่สุด ผู้สูงอายุสามารถกินไข่ขาวได้อย่างไม่จำกัด หากแต่ควรกินไข่แดงไม่เกิน 3 ฟอง/สัปดาห์ นอกจากนี้ยังควรรับประทานผักที่ใช้ใบ, หัว, ถั่วต่างๆ ในส่วนของการรับประทานผลไม้ก็ดีมีประโยชน์ หากแต่ต้องไม่หวานจัด และผลไม้หวานจัด เช่น ทุเรียน, ลำไย, มะม่วงสุก ควรรับประทานแต่น้อย เนื่องจากถ้ารับประทานมากเกินไปอาจก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้

ออกกำลังกาย – ขอแนะนำว่า ผู้สูงอายุควรออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง โดยการทำกิจกรรมง่ายๆ เช่น เดินแกว่นแขน, เต้นเอโรบิก, ปั่นจักรยาน เป็นต้น เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง อวัยวะภายในทำงานได้ตามปกติ

สุขอนามัย – ผู้สูงอายุต้อง ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งหลาย เช่น บุหรี่ เหล้า ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยง ต่างๆ อีกทั้งยังต้องพยายามสังเกตการทำงานของร่างกาย รวมถึงการขับถ่าย และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปี นอกจากนี้สภาพแวดล้อมอย่าง อากาศและแสงอาทิตย์ ก็ต้องจัดให้อยู่ในสถานที่ มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม

อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน แต่สามารถป้องกันได้ โดยอุบัติเหตุ อาจทำให้ผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดความพิการต่างๆ ได้ทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นจึงควรดูแลบ้านให้มีความปลอดภัย ต้องมีแสงสว่างพอดี พื้นต้องไม่ลื่น ควรมีราวจับในบริเวณที่สุ่มเสี่ยง เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น

ทำความเข้าใจกับ 4 . อารมณ์/อดิเรก/อนาคต/อบอุ่น 4 อ. คือ หลักปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจที่แจ่มใส โดยทางด้านผู้สูงอายุเองก็ควรมีความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆ รวมทั้งปรับความรู้สึกนึกคิดให้ไปตามนั้น ไม่ยึดแต่สิ่งเก่าๆ ต้องมีงานอดิเรกน่าสนใจ เช่น การเลี้ยงสัตว์ แต่ก็ไม่ควรเลี้ยงสัตว์มากจนเกินไป เพราะจะกลับกลายมาเป็นภาระได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุควรพยายามเข้าร่วมสังคมตามสมควร การได้พูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือต่างรุ่นก็ได้ถ้ามีความเข้าใจกัน จะทำให้เกิดความอบอุ่น และรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า

One thought on “ข้อควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง”

  1. การดูแลผู้สูงอายุที่ บาคาร่า มองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ อาหาร ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการพลังงานลดลง เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะลดอาหารที่มีไขมันสูง เน้นการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ด้วยกิจกรรมง่ายๆ พร้อมกับต้องมีสุขอนามัยที่ดี

Comments are closed.